Historie SDH Litovice

Litovice 1Litovice 2

 

 

 

 

Založen 14. ledna 1899
Hasičská zbrojnice se nacházela na náměstí 1. máje
V roce 1951 sloučen s hostivickým sborem

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích, společný pro Litovice, Břve i Jeneček, vznikl v roce 1899, jeho stanovy byly schváleny 14. ledna toho roku. Hybatelem byl zřejmě do značné míry litovický dvůr c. k. velkostatku, který sboru propůjčil k užívání svoji vlastní stříkačku a některou výzbroj k používání a uvolil se postavit před domem č. 10 v Litovicích hasičskou kolnu, ze které mu bude hasičský sbor platit roční nájem. Druhou základnou litovických hasičů se stala hasičská kolna v Jenečku, kterou postavil v roce 1912 hostivický zednický mistr Antonín Hakl za 322 korun 37 haléřů a k tomu 5 korun za rozpočet a plánek. Litovická obec zakoupila pro sbor 5. října 1899 novou čtyřkolovou pérovou stříkačku od R. A. Smekala ze Smíchova za 2 500 korun. Svěcení jedné ze stříkaček se konalo 21. září 1902 pod záštitou litovického obecního zastupitelstva a v červenci 1903 obec zakoupila dvě dvoukolové stříkačky pro Břve a Jeneček od A. Fichtnera v Košířích. Litovičtí hasiči měli dále k dispozici 12 vodních košíků, 6 přilbic, 2 ochranné přístroje do kouře, 3 pláště, 6 háků, 3 žebříky a 60 m hadice. V roce 1906 se odehrála taková souhra náhod, že by se jen těžko vymýšlela. 15. července toho roku uspořádala podkožovská hasičská župa „Žďár“ 24. župní sjezd v Litovicích, kterého se účastnily všechny hasičské sbory podkožovské župy a řada místních i okolních spolků. Litovičtí hasiči v programu předvedli veřejné cvičení, při kterém znázornili požární útok na hostinec Josefa Vorlíčka (Litovická čp. 625). Již po deseti dnech do tohoto hostince udeřil blesk a zapálil. Litovičtí hasiči za pomoci hostivického a chýňského sboru požár po několika hodinách uhasili, hostinec však vyhořel.