Úvodní stránka

Jednotka požární ochrany v městě Hostivici byla založena v roce 1890. Jejím posláním bylo chránit majetek před požáry a pomáhat při živelních pohromách. O něco později vznikly hasičské sbory také v Litovicích a v Jenečku. Především litovický sbor vyvíjel i bohatou kulturní činnost. Pořádal divadelní představení a měl i vlastní půjčovnu knih. V roce 1951 byly všechny sbory na území dnešního města sloučeny v jedinou místní Jednotu požární ochrany.

V současné  době má náš sbor 76 členů z toho je 20 žen, 40 mužů a 16 dětí. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III/I a tvoří ji 18 členů z toho je 6 velitelů, 7 strojníků a 5 hasiči. Co se týká vybavení je jednotka vybavena základními ochrannými pomůckami. V současné době  jednotka disponuje třemi výjezdovými vozy a to CAS 32 T- 815, CAS24 Liaz a DA Renault Master.  Všechny vozy jsou plně vybaveny a schopny zásahu.

 

SDH Hostivice 2014